SOLO W DUECIE, widowisko muzyczne
projekt wstępny

SOLO IN A DUO, music show
initial design

plakaty kultura