KUSZENIE
projekt wstępny

TEMPTATION
initial design

plakaty kultura