PORUCZNIK Z INISHMORE,
Teatr Współczesny w Warszawie
projekt wstępny

LIEUTENANT OF INISHMORE,
Współczesny Theather, Warsaw
initial design

plakaty kultura