PORUCZNIK Z INISHMORE,
Teatr Współczesny w Warszawie

LIEUTENANT OF INISHMORE,
Współczesny Theather, Warsaw

plakaty kultura