PROJEKTANCI DZIECIOM, projekt wstępny
Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie

DESIGNERS FOR CHILDERN, initial design
Instutute of Industrial Design, Warsaw

plakaty kultura