KINO WŁOSKIE W PLAKACIE POLSKIM
wystawa plakatów

ITALIAN MOVIE IN POLISH POSTER
poster exhibition

plakaty kultura