POSZUKIWANA ŻYWA RZEKOTKA DRZEWNA
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

GREEN TREE FROG WANTED ALIVE
Headquarters of Polish National Forests

plakaty kultura