CZYSTA WODA DLA WSZYSTKICH!
plakat konkursowy, Francja

PURE WATER FOR EVERYBODY!
poster competition, France

plakaty kultura