POSZUKIWANA ŻYWA SALAMANDRA
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

SALAMANDER WANTED ALIVE
Headquarters of Polish National Forests

plakaty kultura