MOJE ZDROWIE JEST TWOIM ZDROWIEM
II nagroda w międzynarodowym konkursie EKOPLAGAT, Słowacja

MY HEALTH IS YOUR HEALTH
2nd price on international poster competition Ekoplagat, Slovakia

plakaty kultura