PRAWDZIWA TOŻSAMOŚĆ EUROPY 2020?
plakat konkursowy, Chorwacja

TRUE IDENTITY OF EUROPE 2020?
poster competition, Croatia

plakaty spoleczne