SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
projekt autorski

SHELTER FOR HOMELESS ANIMALS
own poster design

plakaty spoleczne