KOEGZYSTENCJA, plakat konkursowy, Izrael

COEXISTANCE, poster competition, Israel

plakaty spoleczne