DYSKRYMINACJA, XXS przeciw XXL
"Patrz, nie oceniaj",
wystawa towarzysząca konkursowi "Ten Images for Ithaca", Grecja

DESCRIMINATION XXS vs. XXL
"Look, don’t judge",
parallel exhibition to competition "Ten Images for Ithaca", Greece

plakaty spoleczne