MOMENT PRZYJEMNOŚCI - ROZMOWA
plakat konkursowy, Finlandia

MOMENT'S PLEASURE - TALKING
poster competition, Finland

plakaty inne