UHT, do opakowania mlaka łaciatego

UHT, logo design for "Laciate" milk

znaki graficzne