Fundacja dla Zwierząt ARGOS, projekt wstępny

ARGOS Foundation for Animals, initial design

znaki graficzne