modyfikacja loga księgarni hiszpańskiej "Elite"

logo modification, spanish library "Elite"

znaki graficzne