Włodek Pawlik, Kolędy polskie
okładka płyty, Polonia Records
projekt wstępny

Włodek Pawlik, Polish Christmas Carols
cover and CD design, Polonia Records
initial design

projekty cd i dvd