Włodek Pawlik, Kolędy polskie
dysk, Polonia Records

Włodek Pawlik, Polish Christmas Carols
CD design, Polonia Records

projekty cd i dvd